Nadcházející akce: 15. prosince 2018 - Veteran b...
217 832 návštěvníků

Kalendář akcí: Terezín 2018 - 35. ročník mezinárodního srazu a so

Datum konání akce: 12. května 2018

Propozice 35. ročníku mezinárodního srazu a soutěže historických vozidel


TEREZÍN 2018

Termín : 12. 5. 2018
Místo : areál výstaviště Zahrady Čech Litoměřice, Českolipská ulice

1. Pořadatelé : Veteran Car Club Velemín a Výstaviště, spol. s r.o., Litoměřice
2. Kontaktní adresa: Vratislav Král, Brňany 139, 412 01, e-mail: vccvelemin@seznam.cz
3. Rozsah srazu : výstava vozidel v areálu ZČ a předváděcí jízda krásnou krajinou Českého
středohoří s vloženými soutěžními prvky na celé trase jízdy
4. Předváděcí jízda : po silnicích I - II - III třídy. Při průjezdu úseky chráněné krajinné
oblasti jsou jezdci povinni dodržovat řád CHKO. Trať bude označena
šipkami, označen bude i prostor zkoušek. Délka trati cca 70 km.
5. Přejímka : pátek 11. 5. 17 - 20hod v restauraci Koliba Litoměřice (vedle areálu ZČ)
sobota 12. 5. 07:00 - 09:30hod ve vyhrazeném prostoru ZČ Litoměřice.
Součástí přejímky bude kontrola dokladů vozidla a doklad o pojištění .
6. Čas. rozvrh : sobota 12. 5. 10:00hod slavnostní zahájení srazu činovníky VCC Velemín
- 10:30hod předstartovní rozprava pořadatelů s jezdci
- 11:00hod start prvního vozidla na okruh předváděcí jízdy
- do 30ti minut po zpracování výsledků slavnostní
vyhlášení vítězů, předání cen a ukončení
7. Rozdělení vozidel : kategorie automobily i motocykly, třídy C, D, E, F
8. Soutěží se : jednotlivci v kategoriích a zvláštní kategorie traktory.

9. Hodnocení : první tři místa ve třídě
10. Přihlášky : na www.vccvelemin.cz do 30. dubna 2018.
Takto nepřihlášení jezdci nemusejí být připuštěni ke startu, viz časový rozvrh.
Nepřihlášení jezdci nebudou po 9,00 hodině vpuštěni do areálu výstaviště.
11. Startovné : 200,- Kč za vozidlo, vozidla do roku výroby 1930 zdarma.
Členové VCC Velemín startovné neplatí.
12. Ubytování: ubytovna restaurace Koliba, dvoulůžkové pokoje. Cena dle ceníku platného
v termínu „TEREZÍN 2018“ , úhrada individuelně přímo personálu ubytovny.
Požadavek na ubytování prosíme uvést předem na vccvelemin@seznam.cz
13. Stravování : individuelně v restauraci Koliba, v areálu výstaviště, nebo na trati jízdy.
14. Pořadatelé : členové VCC Velemín
15. Zodpovědnost : každý účastník srazu „TEREZÍN 2018“ koná na vlastní nebezpečí.
Pořadatel neručí za škody způsobené účastníky srazu na majetku a zdraví
třetím osobám ani za škody způsobené na majetku a zdraví účastníka.
Přihlášením do soutěže účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby pořadatele soutěže.
16. Předávání cen : s vyhlášením výsledků soutěžní jízdy ve všech kategoriích, viz časový roz-
vrh. Nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch pořadatele.

Přijeďte si užít příjemné chvíle spolu s přáteli starých, ale dobrých strojů !
Těšíme se na Vás.

Buchta Jan, v.r. Garlík Zdeněk, v.r.
hlavní pořadatel tajemník soutěže

KHV Hrádek nad Nisou z.s.
Jižní 344
463 34 Hrádek nad Nisou
IČ: 46748652